Vik Kraftlag 2013

- tek vare på fortida for framtida

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Refsdal Gamle Kraftstasjon no del av ERIH

Refsdal Gamle Kraftstasjon er no del av "European Route of Industrial Heritage":

Refsdal Gamle Kraftstasjon på ERIH-nettstaden

Det er eit nettverk av stadar som fortel industrihistorie. I Norge er det t.d. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal, Norsk Industriarbeidermuseum og Norsk Oljemuseum som er med.

 

 

100-årsfeiring med Barnas Turlag, 17. november 2013

Venstre bilete: Ivar og Jens Brekke framfører elektirfiseringspolka
Høgre bilete: Eit konsentrert publikum fylgjer med på Elektrisk barnetime
 

100 års markering i Refsdal, torsdag 8. august 2013

 

Dei to bileta øverst viser nokre av dei omlag 70 deltakarane på jubileet.

 

 

Biletet syner inngangspartiet slik det no framstår. Restaureringa av sjølve bygningen og hovedetasjen er no ferdig og kan brukast til lokale arranegement, omvising og undervisning. Ta gjerne kontakt med styreleiaren i Vik Kraftag 2013, Knut Hovland