Opningstider

Vik Kraftlag 2013 har som føremål å restaurere gamle Refsdal Kraftstasjon frå 1913 som kulturminne.

Arbeidet held fram.

Du kan støtta prosjektet ved å bli medlem!

Laget er registrert i frivillighetsregisteret, og du kan velja å gi din 5 % andel til laget når du tippar eller spelar lotto.

Du kan melde deg på til dugnadsinnsats til ein av styremedlemene.

Styret

  • Knut Hovland (styreleiar), tlf. 905 72 820
  • Thomas Frølund Bech (nestleiar)
  • Hilmar Lilleøren
  • Ivar Vassli Brekke
  • Asgeir Fosse Refsdal