Opningstider

Vik Kraftlag 2013 har som føremål å restaurere gamle Refsdal Kraftstasjon frå 1913 som kulturminne.

Arbeidet held fram.

Du kan støtta prosjektet ved å bli medlem!

Laget er registrert i frivillighetsregisteret, og du kan velja å gi din 5 % andel til laget når du tippar eller spelar lotto.

Du kan melde deg på til dugnadsinnsats til ein av styremedlemene.

Styret

  • Knut Hovland (styreleiar), tlf. 905 72 820
  • Kari Wiken Sunde, tlf. 415 03 516
  • Eirik Tistel tlf. 952 30 925
  • Hilmar Lilleøren tlf. 415 35 503
  • Karen Weichert, tlf. 905 34 102
  • Ivar Vassli Brekke tlf. 476 83 778