Refsdal Gamle Kraftstasjon no del av ERIH

Refsdal Gamle Kraftstasjon er no del av "European Route of Industrial Heritage":

Refsdal Gamle Kraftstasjon på ERIH-nettstaden

Det er eit nettverk av stadar som fortel industrihistorie. I Norge er det t.d. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal, Norsk Industriarbeidermuseum og Norsk Oljemuseum som er med.